L’ampa és la principal via de participació de les famílies en la vida del  centre.

 Som una associació sense ànim de lucre que treballa es estreta  col·laboració amb la direcció de l’escola per afavorir la implicació de  les mares i els pares en l’educació activa dels alumnes.

 Tractem de fomentar la convivència entre tota la comunitat educativa.

 El finançament es realitza a traves de bles quotes que paguen  anualment els socis.

 La Junta de l’Ampa representa, dirigeix i administra l’ampa.

 S’elabora el balanç i el pressupost de cada exercici que cal que s’aprovi mitjançant l’assemblea en que participen totes els pares i mares.

 Menbres que formen l' AMPA:

 

Nom i Cognoms Càrrec
Lídia Vicens i Heras Presidenta i Membre del Consell Escolar
Xavier Cateura Administrador
Marta Marques Consell Escolar
Roser Vidal Secretària i  Consell Escolar
Silvia Falcon  Vocal i  Consell Escolar
Yolanda González Vocal
Lorena Iglesias Fernandez Vocal
Pere Albertí Director Institut
Mercè Montoya Vocal
Elisa Ruiz López. Vocal
Angela Garcia Vocal
Mili Roffe Vocal
Fina Guillen Vocal

 

Links